AMIRUDDIN, Amiruddin; RAHMAN, Gajali. Tindak Tutur Imperatif Tenaga Kesehatan Pada Pasien (Keluarga Pasien) di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahranie Samarinda (Tinjauan Pragmatik). Husada Mahakam: Jurnal Kesehatan, [S.l.], v. 4, n. 5, p. 299 - 314, jan. 2018. ISSN 2461-0402. Available at: <http://husadamahakam.poltekkes-kaltim.ac.id/ojs/index.php/Home/article/view/103>. Date accessed: 08 apr. 2020. doi: http://dx.doi.org/10.35963/hmjk.v4i5.103.